Andra alternativ

Andra potentiella behandlingsmetoder

 

Det finns åtminstone en mycket radikal behandlingsmetod som ska leda till total normalisering av den defekta fenylalaninmetabolismen vid PKU, men metoden är radikal och komplicerad. Levertransplantation kan nämligen åstadkomma just detta, då det fenylalaninhydroxylas som produceras i de transplanterade levercellerna inte bär på de mutationer som leder till PKU. Själva riskerna med transplantation i kombination med alla potentiella bekymmer som kan komma efter en transplantation, inklusive immunosuppressiv medicinering etc, gör att detta, åtminstone i nuläget, inte är ett realistiskt alternativ.

PKU - fenylketonuri

pekou.se

pekou.se © 2008-2015

 

Sidan uppdaterad 2015-02-11