Genterapi

Genterapi

 

Det finns en del djurstudier gjorda, särskilt på en mus kallad PAHenu2. Med denna musmodell har man prövat olika genmanipulationerna där man försöker föra över gener med t ex rekombinant virusteknik, men hittills har man inte kunnat visa på någon kvarstående förändring i mössens sk fenotyp (dvs i princip resultatet av en viss uppsättningen gener, vilket kallas genotyp). Problemen har varit flera och inkluderar antikroppsbildning och otillräcklig överföring av genmaterial. Utvecklingen är dock snabb på området och det finns en hel del artiklar i ämnet som jag inte tagit del av.

 

Arbetet med att få fram en bra genvektor, dvs ett sätt att föra över genmaterial på, fortsätter. Innan man hittat ett tillfredsställande sätt att flytta genmaterial så är det inte sannolikt med studier med genterapi i människa.

PKU - fenylketonuri

pekou.se

pekou.se © 2008-2015

 

Sidan uppdaterad 2015-02-11