Amning

Amning och PKU

 

Det vanligaste är att man numera försöker fortsätta amma det nyfödda barnet även efter att det fått diagnosen PKU. Bröstmjölk innehåller liksom annan mjölk alltför mycket protein för att ett barn med PKU ska kunna dricka hur mycket som helst av den. Amningen i sig har ju dock stora fördelar, både psykologiska och fysiologiska, t ex är amningen bra för barnets immunförsvar. Kan man bara nå en bra balans mellan proteinersättning och amning så är det bara bra för barnet. För mamman kan det vara lite knepigt att upprätthålla amningen - inte minst eftersom barnet varierar i behov av vanligt protein beroende på tillväxtfas.

 

Rent praktiskt gör man så att man de första dagarna helt avstår från amning så att de höga fenylalaninvärdena går ner snabbt. Barnet får då enbart proteinersättning och mamman får pumpa ut mjölk för att upprätthålla amningen. Efter dessa dagars paus i barnets proteinintag får barnet börja äta bröstmjölk igen, men börjar sina måltider med protinersättning i en viss lämpligt avpassad mängd för att sedan äta från mammas bröst.

PKU - fenylketonuri

pekou.se

pekou.se © 2008-2015

 

Sidan uppdaterad 2015-02-11