Ev bristtillstånd

Potentiella bristtillstånd att undvika vid PKU-kost

 

 

För låga halter av fenylalanin

 

Är halterna av fenylalanin för låga kommer det att begränsa kroppens förmåga att bygga upp nya proteinstrukturer vilket t ex kan yttra sig som hämmad tillväxt hos barn.

 

Låga halter av fenylalanin misstänks ligga bakom en del utvecklingsrubbningar hos foster där modern har PKU och hon legat väl lågt i fenylalanin, se vidare nedan om sk maternell PKU.

 

 

Andra potentiella bristtillstånd

 

Det finns ett antal bristtillstånd som kan uppstå under dietbehandling av PKU. Ett exempel på vad som är svårt att få i sig med PKU-kosten är i spädbarnsåren långkedjiga fettsyror som det är viktigt att ha tillräcklig mängd av. Vissa näringsämnen är svårare än andra att få sig i tillräckliga mängder om man helt undviker proteinrika livsmedel. Ingår inte tillräckligt med vitamintillskott och mineraltillskott i dieten så finns det flera vitaminer och mineraler som det är värdefullt att hålla koll på, så att inte brist uppkommer.

 

Bland dessa bristtillstånd kan särskilt nämnas vitamin B12-brist som kan ses hos unga och vuxna som håller PKU-diet men inte tar tillräckligt med kosttillskott. Andra bristtillstånd är mindre vanliga och inkluderar brist på selen, järn, zink, retinol och fleromättade fettsyror. Även för lågt kalciumintag med ökad risk för benbrott pga osteopeni kan förekomma.

PKU - fenylketonuri

pekou.se

pekou.se © 2008-2015

 

Sidan uppdaterad 2015-02-11